ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА НА „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА НА „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

news-big-image

Настоящата политика е в съответствие със залегналите принципи в:

 • Глобалния договор на ООН.
 • Конвенцията на ООН срещу корупцията.

 

ОСНОВЕН ПРИНЦИП

Основният принцип върху, който е изградена и утвърдена настоящата политика е „Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност”.

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ/ ПРАВИЛА

За постигане на основния принцип, в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД сме приели/ разглеждаме следните специфични принципи/ правила по отношение на:

 • ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ, МЕХАНИЗМИ ЗА УКРИВАНЕ НА ДАНЪЦИ, ПОДКУПИ И ПРАНЕ НА ПАРИ.
 • ПРОЦЕДУРИ ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА.

 

 

 1. ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ, МЕХАНИЗМИ ЗА УКРИВАНЕ НА ДАНЪЦИ, ПОДКУПИ И ПРАНЕ НА ПАРИ.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД не толерира каквито и да било действия, свързани с: данъчни измами, механизми за укриване на данъци, даване или получаване на подкупи, корупция и пране на пари, като се ангажира с най-високо ниво на етично поведение. С цел защита на интересите на своите служители, клиенти и партньори/ доставчици, компанията се ангажира да действа законно, почтено и справедливо във всички свои производствени/ административни дейности и търговски отношения.

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД извършва дейността си законно и не приема:

 • Даване или получаване на неправомерни парични или други стимули при осъществяване на производствените си дейности, административните си дейности и търговските си отношения.
 • Всяка друга порочна практика, която би могла да повлияе по негативен начин на поведението на дадено лице при изпълнение на негово професионално или обществено задължение.

 

Следвайки гореописаните принципи/ правила „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД има за цел да защити интересите на своите служители, клиенти и партньори/ доставчици.

 

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД има ясни и подробно разписани правила/ процедури за подаване на сигнали, за да се гарантира, че дадено лице може конфиденциално да подаде информация при опасения за подкупи и корупционни практики, както и за да се гарантира, че тези опасения се разследват и третират по подходящ начин.

 

Служителите и партньорите/ доставчиците на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД трябва да съобщават и да се придържат към следните принципи по отношение на комуникацията си с частни лица и колеги от компанията:

 • Служителите и партньорите/ доставчиците на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД, както и тези, които действат от тяхно име във връзка с работа за компанията, не могат пряко или непряко да извършват, обещават или разрешават корупционно плащане, или да предоставят каквото и да е нещо със стойност на което и да е лице с цел да повлияят на това лице да осигури незаконно бизнес предимство за „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.
 • Служителите и партньорите/ доставчиците на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД, както и тези, които действат от тяхно име във връзка с работа за компанията, не могат пряко или непряко да подтикват, да се съгласяват да приемат или да получават плащане или каквото и да е нещо със стойност като неправомерен стимул във връзка с търговските си дейности, извършвани за „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.
 • На служителите на компанията не се разрешава да получават подаръци, услуги, служебни облаги, развлечения или други неща, извън такива със символична номинална парична стойност, от бизнес партньорите/ доставчиците на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД. В допълнение подаръците със символична номинална стойност се разрешават само ако не се получават твърде често и само в уместни за даване на подаръци случаи.

 

 

Спазването на настоящата политика се изисква от всички служители и партньори на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД при изпълнение на ежедневните им дейности.

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да внася изменения в настоящата политика по всяко време.

 

Политиката за борба с подкупите и корупцията на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е приета и утвърдена от Павлин Андреев, управител на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах